La tramitació del bo social de llum i aigua ara a l’Oficina Vilawatt

A partir del 22 de desembre el punt d’atenció per tramitar el bo social d’electricitat i d’aigua a la ciutat, un descompte en les factures d’aquests dos serveis per a persones en situació de vulnerabilitat, es trasllada de l’edifici de la Torre-roja a l’Oficina Vilawatt.

A partir del 22 de desembre el punt d’atenció per tramitar el bo social d’electricitat i d’aigua a la ciutat, un descompte en les factures d’aquests dos serveis per a persones en situació de vulnerabilitat, es trasllada de l’edifici de la Torre-roja a l’Oficina Vilawatt. Com fins ara per fer el tràmit caldrà demanar cita prèvia trucant al 93 635 18 18​. En el dia i l’hora que s’estableixi caldrà apropar-se a l’Oficina Vilawatt ubicada al carrer del doctor Reig 81-83 amb una factura recent de l’electricitat i l’aigua i el NIF o NIE de la persona titular del contracte. En cas d’unitat familiar també caldrà portar el NIF o NIE de cadascuna de les persones de més de 14 anys que la formen i el llibre de família.

També caldrà acreditar altres circumstàncies especials. En cas de discapacitat igual o superior al 33 % o dependència de grau II o III caldrà aportar el certificat que ho acrediti i que s’ha de sol·licitar a l’Oficina de Benestar i Família de la Generalitat (c/ Sant Marià, 47, amb telèfon 900 400 012), les famílies nombroses hauran d’aportar el títol acreditatiu i les persones que cobrin algun tipus de pensió també el document que reculli la quantitat.

Tot i que l’Ajuntament ofereix un servei d’assistència per sol·licitar aquesta ajuts el bo social elèctric es competència del Govern d’Espanya i la tarifa social del canon de l’aigua de la Generalitat.