Com ens organitzem?

Com ens organitzem?

EL CONSORCI VILAWATT

Per garantir que Vilawatt que pot intervenir en diferents àmbits del món energètic, i que és un projecte de tot Viladecans que fomenta els projectes públic-privat i la participació activa de la ciutadana, en març del 2019 es va crear un consorci publico-privat-ciutadà. El Consorci Vilawat està constituït per l’Ajuntament de Viladecans, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com com de dues associacions per a la Transició energètica, una de comerciants i empresaris i una altra de ciutadania. La seu del Consorci és l’Oficina d’informació Vilawatt.

El principal objectiu Vilawatt, definit en els seus estatuts, és impulsar i desenvolupar el projecte de transició energètica a la ciutat de Viladecans. El nou model energètic ha de convertir l’energia renovable i descarbonitzada en un motor de transformació i millora social, econòmica i ambiental. Es vol construir un model energètic més democràtic, que garanteixi l’accés universal a l’energia i que ajudi a construir un model econòmic de baixes emissions de CO2 per lluitar contra el canvi climàtic.

COMPOSICIO-DE-CONSORCI

DOCUMENTACIÓ

Estatuts del consorci (pdf 260Kb)