Com ens organitzem? El Consorci Vilawatt, l’Associació Ciutadana

Com ens organitzem?

EL CONSORCI VILAWATT

Per garantir que Vilawatt que pot intervenir en diferents àmbits del món energètic, i que és un projecte de tot Viladecans que fomenta els projectes públic-privat i la participació activa de la ciutadana, en març del 2019 es va crear un consorci publico-privat-ciutadà. El Consorci Vilawat està constituït per l’Ajuntament de Viladecans, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com com de dues associacions per a la Transició energètica, una de comerciants i empresaris i una altra de ciutadania. La seu del Consorci és l’Oficina d’informació Vilawatt.

El principal objectiu Vilawatt, definit en els seus estatuts, és impulsar i desenvolupar el projecte de transició energètica a la ciutat de Viladecans. El nou model energètic ha de convertir l’energia renovable i descarbonitzada en un motor de transformació i millora social, econòmica i ambiental. Es vol construir un model energètic més democràtic, que garanteixi l’accés universal a l’energia i que ajudi a construir un model econòmic de baixes emissions de CO2 per lluitar contra el canvi climàtic.

COMPOSICIO-DE-CONSORCI

DOCUMENTACIÓ

Estatuts del consorci (pdf 260Kb)

ASSOCIACIÓ CIUTADANA

Si ets un particular que contracta energia, fas servir la moneda o estàs integrat en alguns del projectes i programes amb Vilawatt, també has de formar part de l’Associació Ciutadana per la Transició energètica. D’aquesta manera, seràs membre del Consorci Vilawatt i tindràs veu i vot en el seu futur. Ser membre de l’Associació té una quota anual de 5 euros.

L’Associació funciona com qualsevol entitat ciutadana regulada. Es regeix per uns estatuts i té una junta de govern d’entre 3 i 12 persones, entre les quals estaran el president o presidenta, el secretari o secretària i el tresorer o tresorera, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. Com a membre de l’associació pots participar activament en l’Assemblea General, bé sigui fent una proposta o votant. També tens dret a ser escollit com a membre de la Junta si reps els suports suficients.

20170617-91

DOCUMENTACIÓ

Estatuts de l'associació ciutadana (PDF 2 Mb)

Acta de l'assamblea general ordinària (PDF 21 Kb)

Associació d’empreses i comerços per a la transició energètica

Els empresaris i empresàries, emprenedors i emprenedores i comerciants que contractin Vilawatt, també formaran part de la seva pròpia associació

DOCUMENTACIÓ

Estatuts de l'Associació d'Empreses (PDF 550 Kb)