Vilawatt avui

VILAWATT AVUI

VILAWATT COM A MOTOR DE LES ESTRATEGIES DE VILADECANS 2030

Vilawatt avui, com a Consorci i com projecte de ciutat, s’ha consolidad com una eina útil per executar les polítiques globals que ajudin a implantar la Transició energètica i ecològica de Viladecans i que s’integren en moltes de les línies d’acció de les estratègia de la ciutat pel 2030. Estem parlant de l’Agenda urbana, del Pacte de ciutat pel Clima per abordar l’emergència climàtica i de la Missió de ciutat per aconseguir la neutralitat de carboni pel 2030.

viladecans-2030
Infografia amb els projectes fins 2023
Infografia amb els projectes fins 2023

Vilawatt, un cop ha finalitzat el projecte de la UIA de l’UE, continua amb noves accions i activitas gràcies al compromís de tots els àmbits de l’Ajuntament, que traballa per la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, amb una clara aposta per la innovació i la suma de actors ciutadans, econòmics i institucionals.

Per aquesta raó:

  • Vilawatt comercialitza energia elèctrica 100% renovable certificada i ho fa a través de la compra agregada d’energia a l’empresa Factor Energia.
  • Vilawatt també genera electricitat amb instal·lacions solars  en equipaments municipals. Aquesta energia l’autoconsumeix, principalment, però ara estem impulsant la creació de Comunitats Energètiques per poder també compartir els excedents amb el veïnat de la ciutat.
  • Fem difusió i impulsem la creació de Comunitats energètiques per poder involucrar i arribar a la ciutadania i les empreses de la ciutat en la transformació del model energètic. Volem que Vilawatt es converteixi en un de gestor d’un gran Comunitat ciutadana d’energia local.
  • També estem impulsant que els particulars i empreses facin instal·lacions fotovoltaiques en els seus edificis, a través de campanyes informatives i d’assessorament individual en l’Oficina Vilawatt i de bonificacions fiscals en diferents impostos i taxes municipals (IBI, ICIO, IAE).
  • Vilawatt, com a projecte transversal de l’ajuntament, també fomenta la rehabilitació energètica dels edificis i ho fa a través de la coordinació amb l’Oficina local d’habitatge.
  • Per últim, Vilawatt també fomenta la mobilitat sostenible, compartida i elèctrica: Estem implementant una xarxa de carregadors de vehicles elèctrics i l’ajuntament ha donat suport a la implantació d’un servei de cotxe elèctric compartit pels treballadors municipals i la ciutadania amb la Cooperativa Som Mobilitat.