Participació ciutadana

Participació ciutadana

ASSOCIACIÓ CIUTADANA PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA VILAWATT

Si ets un ciutadà o ciutadana de Viladecans que contracta energia, fas servir la moneda o estàs integrat en alguns del projectes i programes amb Vilawatt, també has de formar part de l’Associació Ciutadana per la Transició energètica. D’aquesta manera, seràs membre del Consorci Vilawatt i tindràs veu i vot en el seu futur. Ser membre de l’Associació té una quota anual de 5 euros.

L’Associació ciutadana Vilawatt i el Consorci Vilawatt hem fet una compra agregada d’energia elèctrica renovable certificada pels nostres socis i sòcies i fer-la més assequible per a la ciutadania de Viladecans. Ha guanyat el concurs en 2023, la comercialitzadora Factor Energia. Per unir-te a l’associació i contractar l’energia amb nosaltres, fes clic aquí.

20170617-91

L’Associació funciona com qualsevol entitat ciutadana regulada. Es regeix per uns estatuts i té una junta de govern d’entre 3 i 12 persones, entre les quals estaran el president o presidenta, el secretari o secretària i el tresorer o tresorera, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. Com a membre de l’associació pots participar activament en l’Assemblea General, bé sigui fent una proposta o votant. També tens dret a ser escollit com a membre de la Junta si reps els suports suficients.

DOCUMENTACIÓ

Estatuts de l'associació ciutadana (PDF 2 Mb)

Acta de l'assamblea general ordinària (PDF 21 Kb)

Associació d’empreses i comerços per a la transició energètica

Els empresaris i empresàries, emprenedors i emprenedores i comerciants que contractin Vilawatt, també formaran part de la seva pròpia associació

DOCUMENTACIÓ

Estatuts de l'Associació d'Empreses (PDF 550 Kb)