Per què I com neix Vilawatt?

Per què i com neix Vilawattt?

UN PROJECTE FET DES DEL COMPROMÍS

Des de l’any 2008, Viladecans és una de les signants del Pacte d’Alcaldies (Convenant of Mayors), una iniciativa de la Unió Europea perquè les ciutats adherides avancin en l’implantació de projectes energètics sostenibles. Al 2014, davant la creixent proliferació dels gasos d’efecte hivernacle que empijoren l’escalfament global i els seus efectes.

pacte-alcaldies

La UE va posar en marxa el pacte Alcaldes i Alcaldesses per l’Adaptació (Mayors Adapt), que unifica els objectius de transició energética i de lluita contra el canvi climàtic, en el qual les ciutats adherides es comprometien a prendre mesures per intentar frenar el canvi climàtic. En juliol de 2022 ja hi ha 11077 organismes locals compromesos, que afecten a 341.213.729 ciutadans de municipis europeus.

Per fer realitat aquests compromisos, l’Ajuntament de Viladecans va cercar la metodologia i els recursos per implantar la transició energètica renovable basada en l’estalvi i l’eficiència energètica i la generació d’energia renovable local, amb l’objectiu de millorar la resiliència de la ciutat davant del canvi climàtic i l’habitabilitat dels seus barris, inclosa la lluita contra la pobresa energètica.

D’aquesta preocupació, va néixer el projecte Vilawatt: es va voler crear una entitat energètica que pogui intervenir en tots els àmbits vinculats amb la Transició energètica amb la participació conjunta de la ciutadania, les empreses i l’Ajuntament.

COM VA NÉIXER VILAWATT

És així com l’Ajuntament de Viladecans va presentar el projecte Vilawatt a la Urban Innovative Actions (UIA), la iniciativa de la Unió Europea dedicada al finançament de projectes innovadors proposats per ciutats de més de 50.000 habitants. El novembre de 2016, la UE va seleccionar el Vilawatt com un dels 18 projectes que havien de ser finançats, d’un total de 378 que s’hi van presentar. En l’àmbit de la transició energètica es van seleccionar també els projectes de París (França) i de Göteborg (Suècia).

Gràcies a aquesta selecció, el projecte Vilawatt s’ha finançat amb 4,2 milions d'euros, que sumats als 1,1 aportats per l'Ajuntament de Viladecans, han permès el desenvolupament del projecte Vilawatt de març del 2017 a octubre de 2020.

Els principals objectius i àmbits d’actuació del projecte Vilawatt eren crear una estructura públic-privada-ciutadana, que gestiona 4 serveis per a la millora de la governança i la sobirania energètica:

  • Subministrament energètic renovable
  • Rehabilitació energètic integral d’habitatges
  • Creació d’una moneda local vinculada al consum de proximitat, l’estalvi energètic i la rebaixa de la petjada de carboni.
  • Creació de programes formatius en nous sectors energètics per a treballadors
  • Empoderament ciutadà en temes energètics creant espais aprenentatge per a la millora de la cultura energètica (ciutadania, empreses i escoles).
Infografia del Projecte Vilawatt-UIA
Exemple d’un dels edificis rehabilitat amb el projecte Vilawatt-UIA
Exemple d’un dels edificis rehabilitat amb el projecte Vilawatt-UIA