Congrés Nacional de Transició Energètica i Ciutadana Vilawatt

Congrés nacional de transició energètica i ciutadana Vilawatt

El futur de la transformació renovable i comunitària del model energètic comença aquí!

Una trobada per conèixer innovacions, establir estratègies i crear respostes factibles als reptes que planteja la nova agenda energètica global per a una transició activa i socialment justa. Vilawatt, el motor del canvi energètic de l'Ajuntament de Viladecans, obre aquest espai de reflexió i coneixement amb persones expertes per estendre el compromís local adquirit durant gairebé una dècada. Sumem forces pel canvi amb els municipis i la ciutadania com a motors!

El Congrés Vilawatt se celebra dins de Vertex, una destacada trobada al país sobre la construcció i l'energia sostenibles.

2024 | 2n congrés

carregador elèctric

LA MOBILITAT ELÈCTRICA I L'EMMAGATZEMATGEM ENERGÈTIC, CLAUS PER ASSOLIR CIUTATS CLIMÀTICAMENT NEUTRES

DC. 16 D’OCTUBRE 2024 | 9.30-18 h | EDIFICI CÚBIC | VILADECANS

Les ciutats són l'espai idoni per a la revolució energètica amb un nou model descarbonitzat, renovable, distribuït i més democràtic. Per fer-ho viable i resilient, cal tenir sistemes d'emmagatzematge eficients, ja que aquests permeten flexibilitzar la producció d'energia renovable, milloren la seva eficiència i en garanteixen la integració al sistema. A més, la transformació de la mobilitat és clau, per la qual cosa el vehicle elèctric es converteix en un pilar del canvi cap a la descarbonització.

Al 2n Congrés Vilawatt comptarem amb les ponències de persones expertes vinculades a l'emmagatzematge, al PERTE del cotxe elèctric i a altres aspectes de la mobilitat elèctrica.

De què parlarem?

 • Oportunitats socials i econòmiques per a la mobilitat elèctrica compartida
 • Evolució i perspectives dels vehicles elèctrics en el context estatal (PERTE) i mundial
 • Noves infraestructures per a l'impuls dels vehicules elèctrics
 • Opcions d'electrificació de vehicles de combustió (retrofit)
 • Tendències i innovacions en els sistemes d'emmagatzematge i digitalització per al blindatge del model energètic renovable (economia circular, bateries, hidrogen verd)

ANTERIORMENT

2023 | 1er congrés

Solar panels on the roof. (Solar cell)

RUTES PER ESTALVIAR ENERGIA I EMISSIONS A TRAVÉS DE L'EFICIÈNCIA

DS. 2 DE DESEMBRE 2023 | 10-14 h | EDIFICI CÚBIC | VILADECANS

La transició energètica cap a les energies renovables requereix d'una decidida aposta també per l'eficiència, ja que l'obtenció de l'energia verda és molt menys intensiva que la de l'energia fòssil. Així, un dels grans pilars del canvi de paradigma energètic és fer un ús sostenible dels recursos de la Terra per no malgastar-los. És un camí imprescindible per assolir el compromís de reduir les emissions i construir ciutats climàticament neutres.

Per això, el Congrés, a més de ponències expertes, també compta amb un espai de sensibilització ciutadana a partir de la feina feta per Vilawatt aquests anys a Viladecans per empoderar la gent en l'eficiència i l'estalvi energètic.

PONENTS

PONENT-1

JAVIER GARCÍA BREVA

Expert en polítiques energètiques; expresident de l'IDAE i de la Fundación Renovables

ponent2

ANNA LLUIS GAVALDÀ

ponent3

VÍCTOR ECHEVARRÍA

ponent4

CECILIA FORONDA

ponent5

INÉS LEAL

ponent6

JORDI MAZÓN

Veure les ponències de la jornada

Part I

Gràcies a les ponències i les aportacions valuoses de persones treballadores del sector energètic i ciutadania, les principals conclusions a les que vam arribar sobre l'estalvi i l'eficiència energètica van ser:

 1. Descarbonitzar l'energia amb el canvi de model energètic és essencial per frenar l'escalfament global i les conseqüències.
 2. L'eficiència és primordial per reduir el consum d'energia a les edificacions.
 3. La rehabilitació energètica dels edificis és clau per reduir costos, consum energètic i millorar el confort i la qualitat de vida de la ciutadania.
 4. Les normatives de la UE són més ambicioses per als nous edificis i els rehabilitats per aconseguir que el 2050 tots els edificis de la UE siguin de zero emissions.
 5. Hi ha la necessitat de fusionar el sistema energètic i el parc edificatori.
 6. El edificis seran centrals energètiques i de dades, és a dir, passaran a formar part del sistema elèctric general.
 7. A les estratègies de rehabilitació dels edificis cal impulsar els processos de rehabilitació per fases per promoure la rehabilitació profunda.
 8. La rehabilitació energètica dels habitatges ha de ser socialment justa.
 9. Per aplicar qualsevol estratègia de rehabilitació energètica dels edificis cal facilitar el finançament, normes de contractació i obra pública, integrar l'eficiència energètica a l'ordenació territorial, simplificar els processos administratius, reforçar la circularitat i l'eficiència dels materials dels edificis  i afavorir la informació ciutadana del consum d'energia a través dels comptadors intel·ligents.
 10. Les ciutats i les administracions seran peces clau per a la lluita contra el canvi climàtic.
 11. La transformació dels espais públics de les ciutats a espais urbans eficients és una mesura més d'eficiència energètica.

Coneix més a fons tots aquests aprenentatges

Veure els arxius